Jouw winkelwagen

Algemene voorwaarden

Door te kopen van Kralenparadijs.com, u gaat akkoord met de volgende algemene voorwaarden. Lees ze aandachtig door.

PRIVACYBELEID

Uw gebruik van de Herschel-sites en de inhoud, en uw aankoop van producten aangeboden op de Herschel-sites, is afhankelijk van uw aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid, dat door verwijzing in deze gebruiksvoorwaarden is opgenomen. Lees deze gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Herschel Supply zorgvuldig door. DOOR DE HERSCHEL SITES TE GEBRUIKEN, GAAT U ERMEE AKKOORD DAT U GEBONDEN BENT DOOR DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN DOOR ONS PRIVACYBELEID. Als u deze gebruiksvoorwaarden niet accepteert, moet u onmiddellijk de Herschel-sites verlaten en uw gebruik van de inhoud beëindigen.

WEBSITES VAN DERDEN

De Herschel-sites kunnen links bevatten naar websites en andere bronnen die worden beheerd door derden anders dan Herschel Supply, waaronder websites voor sociale media. Wij hebben geen controle over deze websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, producten, diensten of informatie die zij verstrekken. Uw gebruik van websites van derden wordt beheerst door de algemene voorwaarden en het privacybeleid van de derde partij.

BEPERKINGEN OP HET GEBRUIK

De Herschel-locaties zijn niet bedoeld voor minderjarigen en mogen alleen worden gebruikt door personen die meerderjarig zijn in hun woonland en die de Herschel-sites niet mogen gebruiken volgens toepasselijke wetgeving.

DISCLAIMERS

Wij geven geen garanties of verklaringen, expliciet of impliciet, met betrekking tot de veiligheid, juistheid of volledigheid van de Herschel-sites of de inhoud, en wijzen uitdrukkelijk alle garanties met betrekking tot verkoopbaarheid, duurzaamheid of geschiktheid voor doel af in de mate toegestaan door de wet. De Herschel-sites en de inhoud kunnen typografische fouten of onnauwkeurigheden bevatten en zijn mogelijk niet actueel of volledig op elk gewenst moment, inclusief de prijs en beschikbaarheid van producten. We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren of te verduidelijken.

DIVERSEN

Als enige bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, ons privacybeleid of enig ander beleid dat op de Herschel-sites wordt geplaatst, ongeldig, illegaal of niet-afdwingbaar is in een rechtsgebied, blijft die bepaling ook in andere rechtsgebieden van kracht, en de rest van de bepalingen blijven geldig en effectief.

Volledige overeenkomst

Deze gebruiksvoorwaarden en ons privacybeleid vormen de volledige overeenkomst tussen u en Herschel Supply met betrekking tot de Herschel-sites en de inhoud, en zij vervangen alle eerdere of gelijktijdige communicatie en voorstellen - hetzij elektronisch, mondeling of schriftelijk - tussen u en Herschel Supply met betrekking tot de Herschel-sites en de inhoud.